Black Ribbon

 

  Contact School                                            

            59 หมู่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  18220

                                                                              

     036-359030, 083-9991396

     jumrus.school@gmail.com

    www.facebook.com/jumrusschool

 

 

 

 

 

Contact us
Wednesday, 28 June 2017
 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไป
 • Summer Camp ช่วงปิดภาคเรียน
  เสริมภาษา เสริมทักษะ สนุกสนาน รับตั้งแต่อายุ 4-12 ปี
 • An Education Beyond the Future
< >
Childrenday 2017
13 January 2017
On January 13th 2017 Jumrus Witthaya School arranged 2017 Childrenday
Budhist Lent
15 July 2016
2016 Parade of Large Candle for Buddhist Lent
Teacher Ceremony
9 June 2016
Jumrus Wittaya School arranged annual Teacher Ceremony
Parents Meeting Day
19 June 2016
on June 19th 2016, Jumrus Wittaya School
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯงานโคนมประจำปี2560
30 Jan 2017
วงโยธวาทิตรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ งานโคนมประจำปี2560
Jumrus Sports Day 2016
10 Feb 2017
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 " รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2559
5 Mar 2017
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
จำรัสวิชาการ2559
26-29 Dec 2016
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น
Christmas Day 2016
24 Dec 2016
กิจกรรมวันคริสต์มาสพร้อมทั้งเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนจินตคณิต
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ลูกคิดในการคิดคำนวนเลข

School Calendar

 

ลูกจำรัสประพฤติดี มีมารยาท

 • เก็บเงินได้40 บาทบริเวร ต้นจามจุรี

  ด.ญ.ณัฐิชา แก้วหล้า // ป.6/3

  images/59/behavior/1487406379651.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาทแล้วนำส่งคืนคุณครู

  ด.ช. เดโช จันทโลก // ป2/3

  images/59/behavior/1487406363544.jpg

 • นักเรียนชั้นมํธยม จิตอาสาช่วยน้องยกนม

  นักเรียนระดับชั้นมํธยม // มัธยมศึกษา

  images/59/behavior/122097.jpg

 • มีน้ำใจช่วยคุณครูยกนม

  ด.ช.ไวภพ บุญประคม

  images/59/behavior/62180.jpg

 • เก็บเงินได้บริเวณสนามฟุตบอล

  ด.ช.กรธวัช นักเรียนชั้น // ป.5/4

  images/59/behavior/23130.jpg

 • ไหว้ผู้ปกครองที่หน้าห้องธุรการ

  ด.ช.ฐิติพงษ์ // ป.4/4

  images/59/behavior/S__11796483.jpg

 • ช่วยน้องยกนม

  ด.ญ.ธนาพร สีนวลจันทร์ // ม.2/1

  images/59/behavior/S__11829313.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาท นำส่งครู

  ด.ช.ธนา บ่อพิมาย // ม.1/3

  images/59/behavior/S__1556497.jpg

 • รดน้ำต้นไม้ บริเวณแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

  ด.ช.พีระพัฒน์ ทุ่งงูเหลือม // ม.2/2

  images/59/behavior/IMG_4494.JPG

 • ช่วยครูถือของ

  ด.ช นนทวัฒน์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4528.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช. นัทธวัฒน์ งามขำ // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4525.JPG

 • เก็บเงินได้

  ด.ญ. นันนภัส เล็กทรัพย์ // mep ป.5/1

  images/59/behavior/IMG_4523.JPG

 • อาสาช่วยคุณครูเอาถังขยะไปเก็บ

  นักเรียนชั้น ป.1/2 // ป.1/2

  images/59/behavior/IMG_4522.JPG

 • เก็บเงินได้นำมาส่งครูเวรประจำวัน

  เด็กชายนนทวัตร์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4520.JPG

 • เก็บเงินได้แล้วส่งครู

  ด.ช.รัชชานนท์ คงควร

  images/59/behavior/IMG_4519.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.นันทิพัฒน์ จันทร์ศิริ // ป.3/4

  images/59/behavior/IMG_4516.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้. นำมาส่งครู

  เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์สุ

  images/59/behavior/IMG_4514.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  เด็กชายพร้อมสุข นาคสิงห์ // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4513.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ดช.เสกสรร บุญเลี้ยง // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4512.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ.ชุติกานต์ ก๋งเฮง // ป. 5/2

  images/59/behavior/IMG_4511.JPG

 • เก็บโบว์ได้นำมาส่งครู

  นักเรียนชั้น ป.2/2 // ป.2/2

  images/59/behavior/IMG_4510.JPG

 • ช่วยแม่บ้านลากถังขยะไปทิ้ง

  ด.ช.สรายุทธ สุขแจ่ม // ม.2/1

  images/59/behavior/IMG_4508.JPG

 • เก็บเงินได้ที่โรงอาหาร

  ด.ช.กษิดิศ สภาภักดิ์ // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4505.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนามบอล

  ด.ช.ศรัญญู สมศรี // ป.4/1

  images/59/behavior/IMG_4504.JPG

 • เก็บเงินได้ข้างสหกรณ์

  ด.ช.พรรษวุฒิ นามอาญา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4503.JPG

 • เก็บกระเป๋าเงินได้นำส่งครูเวรประจำวัน

  ด.ญ.ชลดา หอมริ่น // ม.1/1

  images/59/behavior/IMG_4502.JPG

 • พบเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4501.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้นำส่งครู

  ด.ช.อิทธิกร ล้วนพร // ป.6/1

  images/59/behavior/IMG_4500.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.ปัณณวัฒน์ แย้มพลาย // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4499.JPG

 • เก็บขยะโดยไม่ต้องบอก

  ด.ญ.บุญญิศา หมวกเหล็ก // อ.3/1

  images/59/behavior/IMG_4498.JPG

 • พบเงิน 700 บาทนำมาส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4497.JPG

 • เก็บเงินได้10 บาท

  ด.ช.กริชติกาญ บุณรอด // ป.4/3

  images/59/behavior/IMG_4496.JPG

 • เก็บผ้าห่มได้ค่ะ เป็นของผู้ปกครอง

  ด.ญ.สุภชา สมใจ // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4495.JPG

 • ช่วยอาสาถือตะกร้า โดยไม่ได้บอกให้ช่วย

  ด.ช.ธาริตกรณ์ แสงสว่าง // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4493.JPG

 • ช่วยเก็บขยะที่หล่น

  ด.ช.คัดเนศวร์ // ป.3/1

  images/59/behavior/IMG_4491.JPG

 • เก็บเงินได้จำนวน10บาท ที่บริเวณห้องธุรการค

  ด.ช.สุพีพัฒน์ มหาวัง // ป.4/2

  images/59/behavior/IMG_4490.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนาม

  ด.ช.ภัทรวิทย์ เม่นทอง // ป. 6/1

  images/59/behavior/IMG_4489.JPG

 • เก็บปากกาได้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย

  ด.ช.ธนาคาร มณีศรี // ป.6/2

  images/59/behavior/IMG_4488.JPG

 • เก็บเงินได้ 50 บาท

  ด.ช. ศิวกร เสือน้อย และ ด.ช. ชัชฉรา เนื้องจำนงค์ ช // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4487.JPG

 • ช่วยเก็บขยะบริเวณโรงอาหาร

  ด.ช.ธนภัทร // ป.3/2

  images/59/behavior/IMG_4486.JPG

 • เก็บลูกคิดได้ที่ร้านค้า

  ด.ช.ชวิน หรั่งไพศาล // ป.1/3

  images/59/behavior/IMG_4485.JPG

 • เก็บเงินได้บริเวณโรงอาหาร

  ด.ช พีระพัฒน์ พันธุ์ออน // ม.3/2

  images/59/behavior/IMG_4484.JPG

 • ช่วยครูนำขยะไปทิ้งค่ะ

  ด.ญ.ธนวรรณ จริงพิมาย และด.ญลลิภัทร คำดี // ป.2/5

  images/59/behavior/IMG_4483.JPG

Where we are