Contact School                                            

            59 หมู่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  18220

                                                                              

     036-359030, 083-9991396

     jumrus.school@gmail.com

    www.facebook.com/jumrusschool

 

 

 

 

 

Contact us
Monday, 22 October 2018
 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไป
 • An Education Beyond the Future
 • Field Trips P.4
 • Field Trips P.3
< >
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯงานโคนมประจำปี2560
30 Jan 2017
วงโยธวาทิตรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ งานโคนมประจำปี2560
Childrenday 2018
12 Januar 2018
On January 19th 2018 Jumrus Witthaya School arranged 2018 Childrenday “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
Teacher Day 2018
16 Januar 2018
"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" เนื่องในโอกาสวันครูที่ผ่านมาทางคณะครูทางโรงเรียนจำรัสวิทยาได้ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธานในพิธี และโอกาสนี้ คุณครูจรัลญา จันทรอด และคุณครูสงกรานต์ สายคำภา ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นประจำปีเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
Teacherday
14 June 2018
กิจกรรมไหว้ครูรงเรียนจำรัสวิทยาจัดทำขึ้นเพื่อเป้นการเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของครู การไหว้ครูแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทย
Candle Parade
25 July 2018
วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนจำรัสวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับอำเภอวังม่วง ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นที่ดีงาม
Candles
26 July 2018
กิจกรรมถวายเทียน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 July 2018
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
White school
10 August 2018
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนจำรัสวิทยา ได้ร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอวังม่วง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
Mothers Day
12 August 2018
โรงเรียนจำรัสวิทยา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมภาคเช้า กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง
กิจกรรมโรงเรียนรักษา ศีล 5
24 August 2018
กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 โดยมีพระธรรมฑูตมาสอนธรรมะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะอย่างถูกต้อง และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
Dhamma Camp
7-8 September 2018
ค่ายคุณธรรม จัดที่ค่ายรัศมีแคมป์ วันที่ 7-8 ก.ย. 61 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประถมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่3
19 September 2018
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประถมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่3 ณ วัดภิบาลวังม่วง
Field Trips P.5
19 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนพฤกษศาสตร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
Field Trips P.1
20 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์ท่องเที่ยววิถีกสิกรรมทางการเกษตร
Field Trips P.6
21 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วังนารายณ์ จ.ลพบุรี
Field Trips P.4
24 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารสระบุรี 4 โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬา-สระบุรี
Field Trips P.3
25 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกร จ.ลพบุรี
Field Trips P.2
26 September 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ หอวัฒนธรรมไทยวน สระบุรี
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
13 October 2018
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 School Calendar

ลูกจำรัส "ประพฤติดี มีมารยาท"

 • เก็บเงินได้40 บาทบริเวร ต้นจามจุรี

  ด.ญ.ณัฐิชา แก้วหล้า // ป.6/3

  images/59/behavior/1487406379651.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาทแล้วนำส่งคืนคุณครู

  ด.ช. เดโช จันทโลก // ป2/3

  images/59/behavior/1487406363544.jpg

 • นักเรียนชั้นมัธยม จิตอาสาช่วยน้องยกนม

  นักเรียนระดับชั้นมํธยม // มัธยมศึกษา

  images/59/behavior/122097.jpg

 • มีน้ำใจช่วยคุณครูยกนม

  ด.ช.ไวภพ บุญประคม

  images/59/behavior/62180.jpg

 • เก็บเงินได้บริเวณสนามฟุตบอล

  ด.ช.กรธวัช นักเรียนชั้น // ป.5/4

  images/59/behavior/23130.jpg

 • ไหว้ผู้ปกครองที่หน้าห้องธุรการ

  ด.ช.ฐิติพงษ์ // ป.4/4

  images/59/behavior/S__11796483.jpg

 • ช่วยน้องยกนม

  ด.ญ.ธนาพร สีนวลจันทร์ // ม.2/1

  images/59/behavior/S__11829313.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาท นำส่งครู

  ด.ช.ธนา บ่อพิมาย // ม.1/3

  images/59/behavior/S__1556497.jpg

 • รดน้ำต้นไม้ บริเวณแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

  ด.ช.พีระพัฒน์ ทุ่งงูเหลือม // ม.2/2

  images/59/behavior/IMG_4494.JPG

 • ช่วยครูถือของ

  ด.ช นนทวัฒน์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4528.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช. นัทธวัฒน์ งามขำ // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4525.JPG

 • เก็บเงินได้

  ด.ญ. นันนภัส เล็กทรัพย์ // mep ป.5/1

  images/59/behavior/IMG_4523.JPG

 • อาสาช่วยคุณครูเอาถังขยะไปเก็บ

  นักเรียนชั้น ป.1/2 // ป.1/2

  images/59/behavior/IMG_4522.JPG

 • เก็บเงินได้นำมาส่งครูเวรประจำวัน

  เด็กชายนนทวัตร์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4520.JPG

 • เก็บเงินได้แล้วส่งครู

  ด.ช.รัชชานนท์ คงควร

  images/59/behavior/IMG_4519.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.นันทิพัฒน์ จันทร์ศิริ // ป.3/4

  images/59/behavior/IMG_4516.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้. นำมาส่งครู

  เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์สุ

  images/59/behavior/IMG_4514.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  เด็กชายพร้อมสุข นาคสิงห์ // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4513.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ดช.เสกสรร บุญเลี้ยง // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4512.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ.ชุติกานต์ ก๋งเฮง // ป. 5/2

  images/59/behavior/IMG_4511.JPG

 • เก็บโบว์ได้นำมาส่งครู

  นักเรียนชั้น ป.2/2 // ป.2/2

  images/59/behavior/IMG_4510.JPG

 • ช่วยแม่บ้านลากถังขยะไปทิ้ง

  ด.ช.สรายุทธ สุขแจ่ม // ม.2/1

  images/59/behavior/IMG_4508.JPG

 • เก็บเงินได้ที่โรงอาหาร

  ด.ช.กษิดิศ สภาภักดิ์ // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4505.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนามบอล

  ด.ช.ศรัญญู สมศรี // ป.4/1

  images/59/behavior/IMG_4504.JPG

 • เก็บเงินได้ข้างสหกรณ์

  ด.ช.พรรษวุฒิ นามอาญา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4503.JPG

 • เก็บกระเป๋าเงินได้นำส่งครูเวรประจำวัน

  ด.ญ.ชลดา หอมริ่น // ม.1/1

  images/59/behavior/IMG_4502.JPG

 • พบเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4501.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้นำส่งครู

  ด.ช.อิทธิกร ล้วนพร // ป.6/1

  images/59/behavior/IMG_4500.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.ปัณณวัฒน์ แย้มพลาย // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4499.JPG

 • เก็บขยะโดยไม่ต้องบอก

  ด.ญ.บุญญิศา หมวกเหล็ก // อ.3/1

  images/59/behavior/IMG_4498.JPG

 • พบเงิน 700 บาทนำมาส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4497.JPG

 • เก็บเงินได้10 บาท

  ด.ช.กริชติกาญ บุณรอด // ป.4/3

  images/59/behavior/IMG_4496.JPG

 • เก็บผ้าห่มได้ค่ะ เป็นของผู้ปกครอง

  ด.ญ.สุภชา สมใจ // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4495.JPG

 • ช่วยอาสาถือตะกร้า โดยไม่ได้บอกให้ช่วย

  ด.ช.ธาริตกรณ์ แสงสว่าง // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4493.JPG

 • ช่วยเก็บขยะที่หล่น

  ด.ช.คัดเนศวร์ // ป.3/1

  images/59/behavior/IMG_4491.JPG

 • เก็บเงินได้จำนวน10บาท ที่บริเวณห้องธุรการค

  ด.ช.สุพีพัฒน์ มหาวัง // ป.4/2

  images/59/behavior/IMG_4490.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนาม

  ด.ช.ภัทรวิทย์ เม่นทอง // ป. 6/1

  images/59/behavior/IMG_4489.JPG

 • เก็บปากกาได้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย

  ด.ช.ธนาคาร มณีศรี // ป.6/2

  images/59/behavior/IMG_4488.JPG

 • เก็บเงินได้ 50 บาท

  ด.ช. ศิวกร เสือน้อย และ ด.ช. ชัชฉรา เนื้องจำนงค์ ช // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4487.JPG

 • ช่วยเก็บขยะบริเวณโรงอาหาร

  ด.ช.ธนภัทร // ป.3/2

  images/59/behavior/IMG_4486.JPG

 • เก็บลูกคิดได้ที่ร้านค้า

  ด.ช.ชวิน หรั่งไพศาล // ป.1/3

  images/59/behavior/IMG_4485.JPG

 • เก็บเงินได้บริเวณโรงอาหาร

  ด.ช พีระพัฒน์ พันธุ์ออน // ม.3/2

  images/59/behavior/IMG_4484.JPG

 • ช่วยครูนำขยะไปทิ้งค่ะ

  ด.ญ.ธนวรรณ จริงพิมาย และด.ญลลิภัทร คำดี // ป.2/5

  images/59/behavior/IMG_4483.JPGWhere we are