Black Ribbon

 

  Contact School                                            

            59 หมู่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  18220

                                                                              

     036-359030, 083-9991396

     jumrus.school@gmail.com

    www.facebook.com/jumrusschool

 

 

 

 

 

Contact us
Sunday, 22 July 2018
 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไป
 • An Education Beyond the Future
< >
Childrenday 2017
13 January 2017
On January 13th 2017 Jumrus Witthaya School arranged 2017 Childrenday
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯงานโคนมประจำปี2560
30 Jan 2017
วงโยธวาทิตรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ งานโคนมประจำปี2560
Jumrus Sports Day 2016
10 Feb 2017
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 " รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2559
5 Mar 2017
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
จำรัสวิชาการ2559
26-29 Dec 2016
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น
Christmas Day 2016
24 Dec 2016
กิจกรรมวันคริสต์มาสพร้อมทั้งเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนจินตคณิต
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ลูกคิดในการคิดคำนวนเลข
Mother Day 2017
12 August 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับหน่วยงานในอำเภอวังม่วง
Asean2017
21August2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาจัดกิจกรรมอาเซียนร่วมใจASEAN2017
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2560
7 july 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาได้กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
Teacher Day 2017
8 June 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหััว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและกตัญญูแก่ครูผู้สอน
ศึกษาดูงานโรงเรียนเพลินพัฒนา
ศึกษาดูงานโรงเรียนเพลินพัฒนาเรื่องระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
English Test
นักเรียนรับเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ
แข่งขันร่มบิน
โรงเรียนจำรัสวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันร่มบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
กิจกรรมประกวดปั้นดินน้ำมัน
21 July 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาจัดกิจกรรมประกวดปั้นดินน้ำมันและฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นอนุบาล
Jumrus Sportday60
17 November 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมชั้นศึกษา
1 December 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับประถมศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓
30 Novembe - 2 December 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีลักษณะความเป็นผู้นำทำงานร่วมกันเป็นระบบหมู่และส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
Christmas Day 2017
25 December 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยาได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันแต่งกายเนื่องในวันคริสต์มาส มีซานตาคลอสที่มาแจกขนม ของรางวัล ให้กับเด็กๆ ทุกคน มีการเล่มเกม แสดงความสามารถมากมายทั้งน้องๆอนุบาล และพี่ๆประถมศึกษา มัธยมศึกษา
งานกาชาดสระบุรี
7 December 2017
โรงเรียนจำรัสวิทยา ได้ร่วมกับผู้ปกครอง ครูนักเรียน บริจาคเงินช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ
Childrenday 2018
12 Januar 2018
On January 19th 2018 Jumrus Witthaya School arranged 2018 Childrenday “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
Teacher Day 2018
16 Januar 2018
"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" เนื่องในโอกาสวันครูที่ผ่านมาทางคณะครูทางโรงเรียนจำรัสวิทยาได้ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธานในพิธี และโอกาสนี้ คุณครูจรัลญา จันทรอด และคุณครูสงกรานต์ สายคำภา ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นประจำปีเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
Teacherday
14 June 2018
กิจกรรมไหว้ครูรงเรียนจำรัสวิทยาจัดทำขึ้นเพื่อเป้นการเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของครู การไหว้ครูแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทย

 School Calendar

ลูกจำรัส "ประพฤติดี มีมารยาท"

 • เก็บเงินได้40 บาทบริเวร ต้นจามจุรี

  ด.ญ.ณัฐิชา แก้วหล้า // ป.6/3

  images/59/behavior/1487406379651.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาทแล้วนำส่งคืนคุณครู

  ด.ช. เดโช จันทโลก // ป2/3

  images/59/behavior/1487406363544.jpg

 • นักเรียนชั้นมัธยม จิตอาสาช่วยน้องยกนม

  นักเรียนระดับชั้นมํธยม // มัธยมศึกษา

  images/59/behavior/122097.jpg

 • มีน้ำใจช่วยคุณครูยกนม

  ด.ช.ไวภพ บุญประคม

  images/59/behavior/62180.jpg

 • เก็บเงินได้บริเวณสนามฟุตบอล

  ด.ช.กรธวัช นักเรียนชั้น // ป.5/4

  images/59/behavior/23130.jpg

 • ไหว้ผู้ปกครองที่หน้าห้องธุรการ

  ด.ช.ฐิติพงษ์ // ป.4/4

  images/59/behavior/S__11796483.jpg

 • ช่วยน้องยกนม

  ด.ญ.ธนาพร สีนวลจันทร์ // ม.2/1

  images/59/behavior/S__11829313.jpg

 • เก็บเงินได้ 20 บาท นำส่งครู

  ด.ช.ธนา บ่อพิมาย // ม.1/3

  images/59/behavior/S__1556497.jpg

 • รดน้ำต้นไม้ บริเวณแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

  ด.ช.พีระพัฒน์ ทุ่งงูเหลือม // ม.2/2

  images/59/behavior/IMG_4494.JPG

 • ช่วยครูถือของ

  ด.ช นนทวัฒน์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4528.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช. นัทธวัฒน์ งามขำ // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4525.JPG

 • เก็บเงินได้

  ด.ญ. นันนภัส เล็กทรัพย์ // mep ป.5/1

  images/59/behavior/IMG_4523.JPG

 • อาสาช่วยคุณครูเอาถังขยะไปเก็บ

  นักเรียนชั้น ป.1/2 // ป.1/2

  images/59/behavior/IMG_4522.JPG

 • เก็บเงินได้นำมาส่งครูเวรประจำวัน

  เด็กชายนนทวัตร์ เนียมบุญเจือ // ม.3/1

  images/59/behavior/IMG_4520.JPG

 • เก็บเงินได้แล้วส่งครู

  ด.ช.รัชชานนท์ คงควร

  images/59/behavior/IMG_4519.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.นันทิพัฒน์ จันทร์ศิริ // ป.3/4

  images/59/behavior/IMG_4516.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้. นำมาส่งครู

  เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์สุ

  images/59/behavior/IMG_4514.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  เด็กชายพร้อมสุข นาคสิงห์ // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4513.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ดช.เสกสรร บุญเลี้ยง // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4512.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ.ชุติกานต์ ก๋งเฮง // ป. 5/2

  images/59/behavior/IMG_4511.JPG

 • เก็บโบว์ได้นำมาส่งครู

  นักเรียนชั้น ป.2/2 // ป.2/2

  images/59/behavior/IMG_4510.JPG

 • ช่วยแม่บ้านลากถังขยะไปทิ้ง

  ด.ช.สรายุทธ สุขแจ่ม // ม.2/1

  images/59/behavior/IMG_4508.JPG

 • เก็บเงินได้ที่โรงอาหาร

  ด.ช.กษิดิศ สภาภักดิ์ // ป.5/2

  images/59/behavior/IMG_4505.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนามบอล

  ด.ช.ศรัญญู สมศรี // ป.4/1

  images/59/behavior/IMG_4504.JPG

 • เก็บเงินได้ข้างสหกรณ์

  ด.ช.พรรษวุฒิ นามอาญา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4503.JPG

 • เก็บกระเป๋าเงินได้นำส่งครูเวรประจำวัน

  ด.ญ.ชลดา หอมริ่น // ม.1/1

  images/59/behavior/IMG_4502.JPG

 • พบเงินได้นำส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4501.JPG

 • เก็บบัตรนักเรียนได้นำส่งครู

  ด.ช.อิทธิกร ล้วนพร // ป.6/1

  images/59/behavior/IMG_4500.JPG

 • เก็บเงินได้นำส่งครู

  ด.ช.ปัณณวัฒน์ แย้มพลาย // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4499.JPG

 • เก็บขยะโดยไม่ต้องบอก

  ด.ญ.บุญญิศา หมวกเหล็ก // อ.3/1

  images/59/behavior/IMG_4498.JPG

 • พบเงิน 700 บาทนำมาส่งครู

  ด.ญ. พัชรวดี สาริกา // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4497.JPG

 • เก็บเงินได้10 บาท

  ด.ช.กริชติกาญ บุณรอด // ป.4/3

  images/59/behavior/IMG_4496.JPG

 • เก็บผ้าห่มได้ค่ะ เป็นของผู้ปกครอง

  ด.ญ.สุภชา สมใจ // ป.5/4

  images/59/behavior/IMG_4495.JPG

 • ช่วยอาสาถือตะกร้า โดยไม่ได้บอกให้ช่วย

  ด.ช.ธาริตกรณ์ แสงสว่าง // ป.6/3

  images/59/behavior/IMG_4493.JPG

 • ช่วยเก็บขยะที่หล่น

  ด.ช.คัดเนศวร์ // ป.3/1

  images/59/behavior/IMG_4491.JPG

 • เก็บเงินได้จำนวน10บาท ที่บริเวณห้องธุรการค

  ด.ช.สุพีพัฒน์ มหาวัง // ป.4/2

  images/59/behavior/IMG_4490.JPG

 • เก็บเงินได้ที่สนาม

  ด.ช.ภัทรวิทย์ เม่นทอง // ป. 6/1

  images/59/behavior/IMG_4489.JPG

 • เก็บปากกาได้ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย

  ด.ช.ธนาคาร มณีศรี // ป.6/2

  images/59/behavior/IMG_4488.JPG

 • เก็บเงินได้ 50 บาท

  ด.ช. ศิวกร เสือน้อย และ ด.ช. ชัชฉรา เนื้องจำนงค์ ช // ป.5/3

  images/59/behavior/IMG_4487.JPG

 • ช่วยเก็บขยะบริเวณโรงอาหาร

  ด.ช.ธนภัทร // ป.3/2

  images/59/behavior/IMG_4486.JPG

 • เก็บลูกคิดได้ที่ร้านค้า

  ด.ช.ชวิน หรั่งไพศาล // ป.1/3

  images/59/behavior/IMG_4485.JPG

 • เก็บเงินได้บริเวณโรงอาหาร

  ด.ช พีระพัฒน์ พันธุ์ออน // ม.3/2

  images/59/behavior/IMG_4484.JPG

 • ช่วยครูนำขยะไปทิ้งค่ะ

  ด.ญ.ธนวรรณ จริงพิมาย และด.ญลลิภัทร คำดี // ป.2/5

  images/59/behavior/IMG_4483.JPGWhere we are